CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHI CỤC DÂN SỐ -KHHGĐ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 • Giao ban chuyên môn công tác dân số tháng 11 năm 2023

  Sáng ngày 30/11/2023 Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban chuyên môn công tác dân số tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; đồng chí Phó Chi cục trưởng, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, kế toán trưởng Chi cuc và các đồng chí lãnh đạo phòng Dân số, Truyền thông và Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế các quận, huyện.

 • Tổ chức tập huấn công tác quản lý, điều hành chương trình Dân số và Phát triển năm 2023

  Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 05 lớp tập huấn công tác quản lý, điều hành chương trình Dân số và phát triển cho 217 đại biểu là Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và 14 đại diện lãnh đạo Phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế các quận, huyện.

 • HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN SỐ 7 THÁNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 5 THÁNG CUỐI NĂM 2023

  Chiều ngày 17/8/2023, Sở Y tế thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban công tác dân số 7 tháng và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. TS.BS Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị giao ban, cùng dự có các đồng chí: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Kế toán trưởng Sở Y tế, Ban lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Kế toán trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Dân số truyền thông và giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế 15 quận, huyện. 

 • Phổ biến một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn quận Ngô Quyền

  Sáng 8/6, tại Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển quận tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • Hội nghị giao ban công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

  Ngày 12/4/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí  Phan Huy Thục - Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Nghiệp vụ Y Sở Y tế; Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục; các đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế các quận, huyện, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ.

 • Quận Ngô Quyền: Hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế quận

  Chiều 6/2, UBND quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận sang Trung tâm Y tế quận trên cơ sở thực hiện Quyết định số 4480/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các quận, huyện trực thuộc Sở Y tế.

 • Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ năm 2023

  Từ ngày 19/10 đến ngày 11/11/2022 Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố kiểm tra công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch dân số - KHHGĐ năm 2023 tại 14 quận, huyện trong toàn thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số - KHHGĐ 9 tháng, dự kiến thực hiện cả năm 2022 trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, kết thúc đợt kiểm tra kết quả cho thấy:

 • THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: SAU 05 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  au 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, công tác Dân số thành phố Hải Phòng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh sản (SKSS) giai đoạn 2011-2020, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác dân số, phù hợp với quan điểm trọng tâm Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy, Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan y tế dân số các cấp đã triển khai đồng bộ các hoạt động dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số phù hợp với yêu cầu chuyển hướng

 • KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ NĂM 2022 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  Công tác dân số thành phố Hải Phòng luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố, Sở Y tế và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và phát triển, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên, cán bộ dân số các cấp vượt khó và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

 • HUYỆN AN DƯƠNG: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

  Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đề ra, Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện An Dương đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới ; Các chương trình hành động giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện An Dương về công tác Dân số triển khai tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập