CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố

Trong tháng 4 và tháng 5/2024, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho 465 người là lãnh đạo, viên chức Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế quận, huyện, Trưởng Trạm Y tế, Cán bộ Dân số xã, phường, thị trấn và 1.762 Cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
Tại lớp tập huấn, các đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã trao đổi, hướng dẫn thực hiện các Kế hoạch, Hướng dẫn  và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND thành phố.
Thông qua các lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ dân số, y tế các cấp, cộng tác viên dân số nắm vững những nội dung cơ bản và các điều kiện được hưởng theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện Nghị quyết để Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND đi vào thực tiễn có hiệu quả.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo viên tại lớp tập huấn Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tại huyện An Lão

anh tin bai

Đồng chí Vũ Thị Bích Hạnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo viên tại lớp tập huấn Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tại huyện Vĩnh Bảo

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu khai mạc lớp tập huấn Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tại Chi cục Dân số-KHHGĐ

(nguồn; Phòng HCTH)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập