CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN SỨC KHỎE SINH SẢN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
anh tin bai
Hội nghị truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại quận Đồ Sơn

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của thành phố, năm 2023, Hội KHHGĐ thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) nhằm duy trì, phát triển các mô hình truyền thông đã được triển khai hoạt động mang tính đặc thù công tác hội như: khu vực miền núi, hải đảo, công nhân khu công nghiệp, nhóm dân số tuổi vị thành niên.
Các Chi hội huyện, quận kết hợp với Trung tâm Y tế, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thời gian, nhóm đối tượng như: thực hiện tuyên truyền tư vấn tại hộ gia đình, cấp phát tài liệu truyền thông, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ, ngoại khoá trường học giao lưu tìm hiểu kiến thức về SKSS vị thành niên.
Thường trực Thành hội hướng dẫn các Chi hội tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho các nhóm đối tượng theo hướng từng bước xã hội hóa, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai; ưu tiên miễn phí vùng sâu vùng xa, các xã miền núi, hải đảo, đối tượng có khó khăn. 
Năm 2023, Trung tâm Tư vấn dịch vụ SKSS thuộc Thành hội đã kết hợp các Chi hội huyện quận tổ chức 25 cuộc truyền thông tại các địa phương, đơn vị với trên 30.000 người tham dự. Hoạt động của Hội được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng thành phố, trực tiếp là Sở Y tế, Chi cục D- KHHGĐ, Hội đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ gắn liền với nhiệm vụ công tác Hội góp phần vào sự nghiệp dân số và phát triển của thành phố./.

(Nguồn: Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập