CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024

Vừa qua, Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Y tế triển khai một số hoạt động trong công tác dân số.

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia phối hợp của ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách Dân số. Đồng thời, tuyên truyền về những cơ hội, thách thức của dân số toàn cầu, Việt Nam và của thành phố, các nội dung ưu tiên và những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, thực hiện chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024 là “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, Sở Y tế giao Chi cục Dân số và KHHGĐ thành phố tổ chức các hoạt động hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2024; tổ chức Hội thảo chuyên đề về Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; tổ chức các hoạt động truyền thông về Chương trình, Đề án về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số...

anh tin bai

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao chất lượng dân số

Bên cạnh đó, Sở Y tế giao Chi cục Dân số và KHHGĐ thành phố tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể - thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, trao đổi đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (Báo, Đài…) tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7, kết quả công tác dân số trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới đồng thời xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài viết phản ánh các hoạt động từ thành phố tới cơ sở tạo cơ hội để nhân dân được tiếp cận với thông tin, chính sách về dân số của Đảng, Nhà nước và địa phương. Phối hợp với Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh - Sở Văn hoá và Thể thao tuyên truyền trực quan, cắt treo băng rôn, khẩu hiệu về công tác dân số trong tình hình mới tại quảng trường Nhà hát thành phố và trên các trục đường chính của thành phố. Sản xuất, lắp đặt panô tuyên truyền về dân số và phát triển tại các quận, huyện nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền trực quan. In ấn tờ rơi, poster phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Tuyên truyền các hoạt động, bài viết, tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Chi cục Dân số và KHHGĐ; chuyển tải các tài liệu truyền thông như tờ rơi, video clip, thông điệp truyền hình, thông điệp phát thanh... do Cục Dân số cung cấp thông qua các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội, Facebook, Zalo, TikTok, Youtube./.

Tải về

(nguồn: Haiphong.gov.vn)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !