CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Quận Ngô Quyền: Hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế quận
 Chiều 6/2, UBND quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận sang Trung tâm Y tế quận trên cơ sở thực hiện Quyết định số 4480/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc hợp nhất Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các quận, huyện trực thuộc Sở Y tế.
Lãnh đạo Sở Y tế và UBND quận Ngô Quyền ký biên bản bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận sang Trung tâm Y tế quận.
 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (trước hợp nhất) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, giúp UBND quận thực hiện chức năng kỹ thuật, truyền thông giáo dục về Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Đây là đơn vị đặc thù, trải qua nhiều mô hình quản lý tương ứng với các giai đoạn trong sự phát triển của xã hội, phù hợp với chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong từng điều kiện, tình hình cụ thể.
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ngô Quyền được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thuộc UBND quận từ năm 2008, đến năm 2011 chuyển về trực thuộc Sở Y tế, nhưng chỉ sau 04 năm, đến năm 2015 lại chuyển về trực thuộc UBND quận và đến nay sau 08 năm thì tiếp tục hợp nhất với Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế.
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Ngô Quyền. Trung tâm hiện có 16 cán bộ, viên chức, người lao động.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền và Sở Y tế đã ký biên bản chính thức bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận sang Trung tâm Y tế quận thuộc quản lý của Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền - Đặng Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị bàn giao.
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong thời gian quản lý của UBND quận Ngô Quyền là một đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giúp UBND quận thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng về công tác dân số và phát triển; nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận.
(Nguồn:Minh Hảo (Haiphong.gov.vn)
Thông tin mới nhất
Đăng nhập