CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Tổ chức tập huấn công tác quản lý, điều hành chương trình Dân số và Phát triển năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 05 lớp tập huấn công tác quản lý, điều hành chương trình Dân số và phát triển cho 217 đại biểu là Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và 14 đại diện lãnh đạo Phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế các quận, huyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên là Ths. BS. Nguyễn Tân Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng - Tổng cục Dân số; đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình phổ biến các kiến thức nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý về công tác Dân số và Phát triển trong tình hình mới.
Thông qua lớp tập huấn Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn; lãnh đạo Phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế được cung cấp các nội dung về quản lý, điều hành chương trình Dân số và Phát triển để từ đó nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 
anh tin bai

Ths. BS Nguyễn Tân Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng - Tổng cục Dân số  báo cáo viên tại lớp tập huấn

 

anh tin bai

Lớp tập huấn tổ chức tại Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố

 

anh tin bai

Lớp tập huấn tổ chức tại Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố

 

anh tin bai

Lớp tập huấn tổ chức tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo

anh tin bai

Lớp tập huấn tổ chức tại Trung tâm Y tế huyệnThủy Nguyên

(nguồn: P.HCTH, Chi cục DS-KHHGĐ)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập