CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND

Ngày 13, 14/3/2024 Chi cục Dân số và KHHGĐ tổ chức đoàn thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố tại xã Việt Hải và xã Hiền Hào, huyện Cát Hải.
Ngày 13/3/2024, Chi cục Dân số và KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Cát Hải đã tiến hành phương pháp thẩm định trực tiếp, ngẫu nhiên tại hộ gia đình 2 xã Việt Hải và Hiền Hào.
Ngày 14/3/2024 tại Trung tâm Y tế huyện Cát Hải, Hội đồng thẩm định tổ chức họp xét duyệt về tiêu chuẩn, điều kiện hỗ trợ và hồ sơ pháp lý của các tập thể” đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con” theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND. Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cát Hải chỉ đạo các khoa, phòng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Một số hình ảnh

anh tin bai
 
Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định thẩm định trực tiếp hộ gia đình "cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con" tại xã Hiền Hào, huyện Cát Hải

 

anh tin bai
 
Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm định thẩm định trực tiếp hộ gia đình "cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con" tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải

 

anh tin bai
 
Hội đồng thẩm định thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện hỗ trợ và hồ sơ pháp lý của các tập thể” đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con”
theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại Trung tâm Y tế huyện Cát Hải

 

anh tin bai
Hội đồng thẩm định biểu quyết thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện hỗ trợ và hồ sơ pháp lý của các tập thể” đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con”
theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại Trung tâm Y tế huyện Cát Hải
(nguồn: Phòng HCTH-Chi cục DS-KHHGĐ)
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập