CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHI CỤC DÂN SỐ -KHHGĐ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quy định ghi chép ban đầu, thu thập thông tin và ghi phiếu thu tin cho Cộng tác viên dân số năm 2023

  Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quy định ghi chép ban đầu cho hơn 600 cộng tác viên dân số thuộc các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn và Dương Kinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 • Tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm 2023

  hực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 03 lớp tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho 217 học viên là viên chức dân số các xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, báo cáo thống kê Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế các quận, huyện.

 • Hội nghị truyền thông tư vấn chuyên đề nâng cao chất lượng dân số vùng biên giới, biển đảo và ven biển

  Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-CCDS ngày 21/8/2023 của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình về tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng dân số vùng biên giới, biển đảo và ven biển năm 2023. Sáng ngày 20/9/2023 tại Trung tâm Văn hóa thể thao xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, Trung tâm Y tế huyện Cát Hải phối hợp với Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển xã Hiền Hào tổ chức Hội nghị truyền thông tư vấn chuyên đề nâng cao chất lượng dân số vùng biên giới, biển đảo và ven biển cho hơn 60 đại biểu của xã là lãnh đạo UBND, Ban ngành tổ chức chính trị, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, cán bộ y tế, cán bộ dân số, cộng tác viên dân số, đại diện c&aacut

 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và Phát triển cho Cộng tác viên dân số năm 2023

  Thực hiện chương trình công tác năm 2023; Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và phát triển cho hơn 500 Cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố của các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh và Cộng tác viên mới tham gia công tác dân số chưa được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dân số của quận, huyện.

 • Sở Y tế Hải Phòng tổ chức tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ ngày 06/6/2023 đến ngày 26/6/2023, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức 29 lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND cho hơn 1.000 đại biểu là: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển; các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Trung tâm Y tế, Trưởng Trạm Y tế các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và hơn 1.700 Cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố trong toàn thành phố.

 • Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và phát triển năm 2022

  Từ ngày 26/7 đến 12/8/2022, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố phối hợp với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 07 huyện tổ chức 08 lớp tập huấn cho hơn 1.200 cộng tác viên dân số về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và phát triển năm 2022.

 • Hội nghị sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

  ừa qua, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; đại diện phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế; Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục; các đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DS-KHHGĐ các quận, huyện; Trưởng phòng Y tế, phụ trách Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vĩnh Bảo; đại diện Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ.

 • Hải Phòng tổ chức tập huấn phương pháp thu thập thông tin, chế độ ghi chép ban đầu và phiếu thu tin về dân số cho cộng tác viên dân số

  Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/2/2022 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về thực hiện công tác Dân số năm 2022. Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố phối hợp với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 14 quận, huyện tổ chức 25 lớp tập huấn về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số.

 • Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình thanh phố Hải phòng tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BYT về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

  Nhằm định hướng, bổ sung, cập nhật những văn bản, chính sách mới liên quan đội ngũ cộng tác viên dân số; tiếp tục trang bị những nội dung, phương pháp thu thập thông tin theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số phục vụ công tác đổi sổ A0 2022. Trong tháng 4 năm 2022, Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 04 lớp tập huấn Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho hơn 250 người là Lãnh đạo, viên chức  Trung tâm Dân số - KHHGĐ và cán bộ Dân số xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố.

 • Hội nghị sơ kết công tác tác dân số 9 tháng năm 2021 triển khai nhiệm vụ 3 tháng năm 2021

  Sáng ngày 22/9/2021, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình chủ trì cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục tham dự.

 • Kiếm tra, giám sát Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

  Năm 2021, thành phố Hải Phòng triển khai chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (gọi tắt Chiến dịch) từ 01/6- 31/8/2021. Theo đó, Chiến dịch được tổ chức tại tại 208 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện, với mục tiêu đảm bảo 90% trở lên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên thuộc địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) và các dịch vụ dân số; phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu biện pháp tránh thai lâm sàng; hoàn thành 30% trở lên chỉ tiêu về tiếp thị xã hội, xã hội hóa các phương tiện tránh thai (PTTT).

 • Hội nghị giao ban công tác dấn số 6 tháng đầu năm ​triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

  Sáng ngày 25/6/2021, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình chủ trì hội nghị giao ban, cùng dự có lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập