CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

Quyết định số 23/QĐ-CCDS ngày 09/4/2024 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập