CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Hội nghị giao ban công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Ngày 12/4/2023, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí  Phan Huy Thục - Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; đại diện Phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Nghiệp vụ Y Sở Y tế; Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trưởng, phó các phòng thuộc Chi cục; các đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung tâm Y tế các quận, huyện, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ.
 
Đồng chí Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và KHHGĐ phát biểu tại hội nghị

Trong quý I năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Y tế thành phố, Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm Y tế các quận, huyện đã tích cực tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố, UBND quận, huyện hành các văn bản quan trọng chỉ đạo thực hiện công tác dân số như Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch DS-KHHGĐ năm 2023, Quyết định phân bổ kinh phí chương trình DS-KHHGĐ năm 2023, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; Trung tâm Y tế quận, huyện đã thực hiện bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe. Bộ máy tổ chức bước đầu được ổn định để tiếp tục thực hiện chuyên môn về công tác dân số.
Đồng chí Hoàng Văn Luất - Phó GĐ TTYT huyện Tiên Lãng phát biểu ý kiến tại hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số và phát triển thành phố quý I còn một số khó khăn, tồn tại như: Thực hiện việc hợp nhất Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế quận, huyện thành Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe nên một số đơn vị gặp khó khăn, chưa bố trí nguồn kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ dân số theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố; Một số đơn vị biên chế làm việc tại Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, cán bộ dân số làm việc tại Trạm Y tế cấp xã còn thiếu (24 xã); Bộ máy dân số sau hợp nhất vào Trung tâm Y tế bước đầu ảnh hưởng đến công tác phối hợp liên ngành với các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để triển khai hoạt động; Việc thực hiện một số chỉ tiêu gặp khó khăn như chỉ tiêu nam, nữ thanh viên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; người cao tuổi được tư vấn quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng: 19,13%; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ (ít nhất 1 lần/năm): 14,53%. Tỷ số giới tính cao; Phần mềm quản lý dân cư còn có một số lỗi gây khó khăn trong việc nhập dữ liệu; Một số hệ thống máy tính, máy in được trang bị để phục vụ công tác chuyên môn về dân số đã cũ; Do sáp nhập tổ dân phố, khu dân cư, nhiều cộng tác viên quản lý địa bàn rộng khó khăn trong việc quản lý, cập nhật thông tin; nội dung khám sức khỏe cho người cao tuổi đang gặp khó khăn....
Đồng chí Phan Huy Thục - Phó GĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Kết luận Hội nghị đồng chí Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố tới cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao năm 2023, trong quý II năm 2023, đồng chí Phan Huy Thục - Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan từ thành phố đến cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra, tập trung Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tổ chức tập huấn, quán triệt Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung khám sức khỏe người cao tuổi theo đúng quy định; triển khai các nội dung Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2023 tại quận, huyện, xã, phường; ổn định tổ chức bộ máy, tham mưu tuyển dụng cho đủ số lượng cán bộ dân số cấp huyện, cấp xã đảm bảo nhân lực làm việc kiên quyết không để gián đoạn công việc; sớm đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét chế độ chính sách, phụ cấp ưu đãi nghề cho đội ngũ cán bộ dân số huyện, xã; tổng hợp, tham mưu đề xuất mua sắm trang thiết bị máy tính, máy in để phục vụ công tác chuyên môn về dân số cấp huyện, xã.../.
(Nguồn: Phòng Hành chính - Tổng hợp - Chi cục DS và KHHGĐ)
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập