Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2024
Tuần 22, từ ngày 27 tháng 5 năm 2024 tới ngày 2 tháng 6 năm 2024
Từ ngày 20/05/2024 tới ngày 26/05/2024
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 27/05/2024
Thứ ba
Ngày 28/05/2024
Thứ tư
Ngày 29/05/2024
Thứ năm
Ngày 30/05/2024
Thứ sáu
Ngày 31/05/2024
Thứ bảy
Ngày 01/06/2024
Chủ nhật
Ngày 02/06/2024
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập