CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ NĂM 2023
Công tác dân số thành phố Hải Phòng luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Dân số, Sở Y tế và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên, cán bộ y tế-dân số các cấp vượt khó và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

 
anh tin bai

TS.BS Phan Huy Thục – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị giao ban công tác dân số 7 tháng, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023

Năm 2023 thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế đã thực hiện hợp nhất 14 Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) vào Trung tâm Y tế quận, huyện đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy tổ chức và thống nhất trong chỉ đạo điều hành. Nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách thành phố và các địa phương được quan tâm bố trí sớm để triển khai các hoạt động công tác dân số. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu công tác dân số năm 2023, cụ thể: Dân số trung bình là 2.130.898 người; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,98%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh là 70,0% vượt 5% kế hoạch giao; tỷ lệ trẻ mới sinh ra được sàng lọc bệnh bẩm sinh phổ biến nhất là 65,20% vượt 5,2% kế hoạch giao; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn là 65%; tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn và khám sức khỏe định kỳ là 68,0% vượt 3% kế hoạch giao; tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 94.203 người đạt 103,52% kế hoạch năm. Dân số thành phố đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng với lực lượng trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) chiếm 66% dân số. Tuổi thọ bình quân của người dân thành phố là 74,8 tuổi cao hơn mức bình quân cả nước. Các Chương trình, Đề án đã được triển khai trên toàn thành phố, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số, duy trì ổn định mức sinh thay thế,...

anh tin baiXã Quang Phục, huyện Tiên Lãng tổ chức Tư vấn và khám sàng lọc một số bệnh cho người cao tuổi 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Mức sinh chưa ổn định, không đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 trở lên, đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, tỷ số giới tính khi sinh ở một số địa phương vẫn còn cao, khó kiểm soát.
Để từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt các hoạt động và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về dân số trung ương, thành phố giao. Trong thời gian tới ngành y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND thành phố; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hải Phòng, Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố Hải Phòng quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các Kế hoạch của UBND thành phố đã ban hành về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; Tăng cường mạnh mẽ sự tham gia phối hợp để phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển các cấp; Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nội dung truyền thông, giáo dục chuyển trọng tâm sang Dân số và Phát triển; tổ chức Chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh/Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng dịch vụ về dân số thường xuyên, thuận lợi, an toàn, tăng cường kết nối, hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế công và ngoài công lập; quản lý đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ tại địa bàn, thực hiện giám sát, đánh giá và quản lý chất lượng dịch vụ KHHGĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe sinh sản trước hôn nhân. Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt để từng bước giải quyết đồng bộ, toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân cư góp phần phát triển thành phố nhanh, bền vững./.

(Nguồn: Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng)


Thông tin mới nhất
Đăng nhập