CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Văn bản về công tác văn thư lưu trữ

Văn bản về công tác văn thư lưu trữ

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư: Tải về

2. Quyết định của UBND thành phố ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố: Tải về

3. Quyết định của Chi cục Dân số-KHHGĐ ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ: Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !