CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân sô-kế hoạch hóa gia đình

Ngày 12/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8612/BYT-TCDS về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số-KHHGĐ.

Tải văn bản tại đây: ve TCBM gui UBND tinh TP 10.2021.signed.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập