CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Thông tư số 02/2021/TT-BYT

Ngày 25/01/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

TT 02.2021.BYT quy dinh tieu chuan, nhiem vu CTC DS.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập