CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 03 lớp tập huấn công tác xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho 217 học viên là viên chức dân số các xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, báo cáo thống kê Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Y tế các quận, huyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình phổ biến, hướng dẫn, phương pháp thu thập số liệu, dự báo số liệu, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm.
Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, giải đáp những khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê chuyên ngành góp phần nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn 

anh tin bai
Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc lớp tập huấn
anh tin bai

Đ/c Lê Văn Toàn - Trưởng phòng Phòng Dân số và Truyền thông báo cáo viên tại lớp tập huấn

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa  -  Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp  báo cáo viên tại lớp tập huấn

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Hoài Thu  - Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo viên tại lớp tập huấn

anh tin bai

Quang cảnh lớp tập huấn

(nguồn: Hoài Thu - Phòng Hành chính Tổng hợp)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập