CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quy định ghi chép ban đầu, thu thập thông tin và ghi phiếu thu tin cho Cộng tác viên dân số năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Quy định ghi chép ban đầu cho hơn 600 cộng tác viên dân số thuộc các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn và Dương Kinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Trưởng phòng Phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục dục sức khỏe - Trung tâm Y tế các quận, huyện cung cấp kiến thức, hướng dẫn ghi chép sổ ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0); hướng dẫn thu thập thông tin và ghi phiếu thu tin về dân số (Phiếu P0/CTV) theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu.
Kết thúc lớp tập huấn các học viên cơ bản nắm được những kiến thức mới về công tác dân số, được trang bị những kiến thức về ghi chép ban đầu, phương pháp thu thập thông tin theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế, từ đó nắm vững các nội dung, yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn 

anh tin bai
Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Dân số - KHHGĐ báo cáo viên lớp tập huấn tại quận Hồng Bàng
 
anh tin bai
Đ/c Nguyễn Hoài Thu - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Dân số - KHHGĐ báo cáo viên lớp tập huấn tại quận Dương Kinh
 
anh tin bai
Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Trưởng phòng DSTT&GDSK - Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền báo cáo viên lớp tập huấn tại quận Ngô Quyền 
 
anh tin bai
Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng DSTT&GDSK - Trung tâm Y tế quận Hải An báo cáo viên lớp tập huấn tại quận Hải An 
anh tin bai
Lớp tập huấn tại quận Kiến An
anh tin bai

Lớp tập huấn tại quận Lê Chân

anh tin bai
Lớp tập huấn tại quận Đồ Sơn

(nguồn: Hoài Thu, P.HCTH)

Thông tin mới nhất
Đăng nhập