CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Sở Y tế Hải Phòng tổ chức tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ ngày 06/6/2023 đến ngày 26/6/2023, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức 29 lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND cho hơn 1.000 đại biểu là: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển; các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Trung tâm Y tế, Trưởng Trạm Y tế các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và hơn 1.700 Cộng tác viên dân số các thôn, tổ dân phố trong toàn thành phố.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình phổ biển các nội dung chính sách theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố;  Hướng dẫn số 03/HD-SYT ngày 13/5/2023 của Sở Y tế về thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các văn bản chỉ đạo có liên quan.
Thông qua đợt tập huấn các đại biểu và cộng tác viên dân số đã nắm bắt cụ thể hơn về nội dung chính sách và phương thức tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân được thụ hưởng theo Nghị quyết để triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả tại địa phương trong thời gian tới./.
 
(Nguồn: Phòng HCTH)
Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn
 
 
Đ/c Phan Huy Thục - PGĐ Sở Y tế phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn triển khai 
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại quận Ngô Quyền
 
 
Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại Hội nghị tập huấn triển khai
Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại quận Lê Chân
 

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại huyện An Dương

 

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại huyện An Lão
 
Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại huyện Vĩnh Bảo
 
Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại quận Dương Kinh
 
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập