CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số-KHHGĐ năm 2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dân số-KHHGĐ năm 2021

di-228-QD-UBND.signed.pdf
Thông tin mới nhất
Đăng nhập