CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG TÁC DÂN SỐ KHỐI HUYỆN NĂM 2022
Năm 2022 là năm thứ 5 các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/ 2017 của BCH Trung ương về “Công tác Dân số trong tình hình mới” nhấn mạnh nội dung chuyển trọng tâm từ Dân số-KHHGĐ sang Dân số & Phát triển. Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND thành phố Hải Phòng v/v giao chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2022. Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định “Giao chỉ tiêu kế hoạch dân số - KHHGĐ năm 2022”, tiến hành quán triệt, triển khai tới các xã, thị trấn đồng thời ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn huyện, tham mưu cho UBND huyện kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số & phát triển. Xây dựng Chương trình công tác năm về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động các chương trình, đề án về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số.
Mặc dù năm 2022 còn gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Trung tâm dân số các huyện đã phát huy những lợi thế, nỗ lực vượt lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đó như: Tăng cường công tác truyền thông, vận động, tư vấn và giáo dục: tổ chức tư vấn 1.596 nhóm nhỏ; tư vấn tại trạm 1.606 cuộc; tư vấn tại 32.175 gia đình với tổng cộng 74.423 lượt người tham dự. Viết và thông tin thường xuyên 961 tin bài trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn về công tác dân số. Cắt, treo 1.011 băng zôn; 3.605 khẩu hiệu, phát 120.427 tờ rơi các loại cho đối tượng. Thông qua mạng xã hội facebook tuyen truyền 1.305 tin về nâng cao chất lượng dân số. 
Năm 2022, 7/7 huyện tổ chức tốt chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 151 xã, thị trấn từ ngày 15/4 đến 30/6/2022, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chiến dịch đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt các chương trình, đề án trong đó có hoạt động đảm bảo cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, cấp phát miễn phí 1.350 vỉ viên uống tránh thai, 13.600 bao cao su cho đối tượng nghèo cận nghèo và bảo trợ xã hội. Mở rộng tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai hiện đại trong khuôn khổ đề án 818 đạt 32.212 bao cao su (116% kế hoạch); 3.700 vỉ thuốc tránh thai đạt 106%; dịch vụ 894 vòng tránh thai đạt 143% kế hoạch; đặc biệt huyện Kiến Thụy đã tích cực phối hợp với dự án BlueStar cung cấp 120 que cấy tránh thai cho đối tượng có nhu cầu. Thực hiện có hiệu quả đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh bằng các hình thức: tổ chức 158 hội nghị truyền thông tư vấn chuyên đề mất cân bằng giới tính khi sinh với 15.540 lượt người tham gia. Tích cực và sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với thực trạng già hóa dân số đang diễn ra, tiếp thu dự án JICA Nhật Bản về hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện An Lão, tạo cơ hội nhân rộng tính ưu việt của chương trình trên địa bàn thành phố. Các huyện Cát Hải, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy tổ chức tốt đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển, tiếp tục duy trì hoạt động chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tranh thủ vào các đợt cao điểm lồng ghép tại lịch tiêm chủng ngày 25 hàng tháng tại các trạm y tế xã, thị trấn.
Trước những nỗ lực của toàn thể đội ngũ làm công tác các huyện, sự tham mưu kịp thời, phối hợp chỉ đạo cúa các cấp, Ban, ngành đoàn thể, công tác dân số năm 2022 đã đạt được những kết quả nhất định sau: Dân số trung bình của 7 huyện là 1.243.952 người, số sinh trong năm 2022 là 14.376 cháu, giảm 1.187 cháu so với năm 2021, tỷ số giới tính bình quân của 7 huyện là 108,6 bé trai/100 bé gái đạt kế hoạch giao chung của thành phố, tỷ lệ sàng lọc trước sinh: 78% vượt 13% so với kế hoạch thành phố giao, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 57% cao hơn 3% so với kế hoạch thành phố giao, tỷ lệ người cao tuổi được tư vấn khám sức khỏe định kỳ đạt 63% tăng 8% so với kế hoạch thành phố giao, tỷ lệ nam nữ thanh niênđược tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn: 50% vượt 10% so với kế hoạch thành phố giao, tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại thành phố giao cho 7 huyện năm 2022 là 41.278 người, thực hiện 43.370 người (đạt 105% KH). Đặt vòng 12.541 người (đạt 104,6% KH); Sử dụng bao cao su 17.902 người (104,7% KH), sử dụng viên uống tránh thai 12.305 người (103,1% KH), sử dụng thuốc tiêm tránh thai 233 người (122,6% KH), sử dụng que cấy tránh thai 307 người (307% KH) số người đình sản tự nguyện kết hợp là 82 người.
Chủ động kết hợp với Trung tâm Y tế, các bệnh viện, các cơ sở khám chuyên sản khoa ngoài công lập tổ chức thành công Chiến dịch tư vấn truyền thông chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tăng cường phối hợp với Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi; Phòng giáo dục huyện và các Ban giám hiệu các trường Phổ thông trung học thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục các chuyên đề về nâng cao chất lượng dân số với hàng trăm nghìn người tham dự. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao công tác thu thập thông tin di biến động về dân số, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu giúp cho mỗi địa phương hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh, phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia.
Đánh giá năm 2022, Trung tâm Dân số-KHHGĐ của 7/7 huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra: giữ vững mức sinh thay thế, từng bước kiểm soát tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án góp phần nâng cao chất lượng dân số; cùng với khối quận hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Tuy nhiên còn một số hạn chế cần khắc phục, số người sinh con thứ ba trở lên tuy giảm nhưng vẫn còn 2.589 trường hợp, đặc biêt trong đó có 59 trường hợp là đảng viên. Công tác truyền thông, vận động chưa đồng đều ở các địa bàn, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn nhất là số thanh niên nam nữ chưa chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn. Nhằm phát huy hiệu quả công tác dân số những năm tiếp theo, Trung tâm dân số KHHGĐ các huyện xác định tiếp tục duy trì ổn định mức sinh thay thế, tăng cường các giải pháp nhằm đưa dần tỷ số giới tính khi sinh về tỷ số tự nhiên vốn có; tích cực nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân và các nhóm đối tượng nhằm nâng cao chất lượng dân số, tạo cơ hội sớm hoàn thành chỉ tiêu Chiến lược dân số đến năm 2030.
(nguồn: Trung tâm DS-KHHGĐ huyện An Lão - Trưởng khối thi đua năm 2022)
 
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập