CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ KHỐI QUẬN NĂM 2022
Năm 2022, các đơn vị thi đua khối Quận thực hiện công tác dân số và phát triển trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức: Tổ chức bộ máy không ổn định, tâm lý một số cán bộ không yên tâm công tác; đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 các hoạt động truyền thông trực tiếp, truyền thông đông người bị hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai công tác dân số; việc chia tách, sáp nhập tổ dân phố khó khăn cho cộng tác viên phải quản lý địa bàn rộng, một số cộng tác viên mới nên việc làm quen địa bàn còn nhiều khó khăn; tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số. Song công tác dân số của các đơn vị trong Khối luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ thành phố, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể và trách nhiệm cao của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo dân số và phát triển từ quận đến phường tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số thuận lợi.
Các đơn vị trong Khối đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương thành lập Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Thực hiện các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2022, các đơn vị trong Khối đã tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả: Dân số là 869.328 người, tăng 8.287 người so với cùng kỳ năm 2021; Duy trì ổn định mức sinh, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 0,58%; Tỷ lệ bà mẹ sàng lọc trước sinh: 85,40% (KH toàn thành phố là 65%); Tỷ lệ trẻ em sàng lọc sơ sinh: 82,41% (KH toàn thành phố là 60%); Tỷ người cao tuổi được tư vấn và khám sức khỏe định kỳ (ít nhất 1 lần/năm): 69,13% (KH toàn thành phố là 55%); Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 50,19% (KH toàn thành phố là 40%). Tổng số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 52.136 người, đạt 107.2% KH năm. Các hoạt động chương trình, đề án đã được duy trì triển khai, phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào nỗ lực nâng cao chất lượng dân số, ổn định mức sinh…
(Nguồn:Trung tâm DS-KHHGĐ quận Đồ Sơn - Trưởng khối thi đua năm 2022)
 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập