CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA THÀNH PHỐ BƯỚC ĐẦU CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Trong 9 tháng năm 2023, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể; sự cố gắng, nỗ lực, chủ động trong tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế - dân số các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng năm 2023 được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở và đã đạt được những kết quả nhất định. Việc triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được Sở Y tế, các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo. Thực hiện Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế quận, huyện trực thuộc Sở Y tế. Trong quý I/2023, 14/14 Trung tâm Y tế đã thực hiện xong việc hợp nhất và bộ máy tổ chức đi vào hoạt động ổn định.

anh tin bai

Đ/c Phan Huy Thục - PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác dân số 7 tháng năm 2023

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm Y tế các quận, huyện kết quả thực hiện các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình 9 tháng năm 2023 toàn thành phố như sau: Quy mô dân số là 2.134.319 người; Số sinh 16.274 cháu; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 81,97% ( kế hoạch năm 65%) , tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 70,63% (kế hoạch năm 60%) . Tỷ số giới tính khi sinh 111,05 bé trai/100 bé gái (giảm 0,9 điểm %). Tổng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 100,15% kế hoạch năm. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 47,3% (kế hoạch năm 65%). Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 41,04 (kế hoạch năm 65%).

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn công tác quản lý điều hành chương trình dân số và phát triển năm 2023

 Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh ngay từ đầu năm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sáng tạo, linh hoạt. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại 14 quận, huyện cho gần 3.000 người là lãnh đạo quản lý các cấp, đội ngũ cán bộ y tế, dân số và cộng tác viên dân số. Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, điều hành chương trình công tác Dân số và phát triển cho 217 Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng nghiệp vụ dân số và phát triển; nghiệp vụ thống kê, kế hoạch cho viên chức làm công tác dân số của 15 quận, huyện và 217 viên chức dân số xã, phường, thị trấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 503 cộng tác viên mới tham gia công tác dân số và chưa được tập huấn nghiệp vụ.

anh tin bai

Chương trình khám sức khoẻ cho người cao tuổi tổ chức tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo

Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2023 được triển khai đồng bộ tại 217 xã, phường, thị trấn và đạt kết quả cao. Các chương trình, đề án về nâng cao chất lượng dân số được triển khai đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Một số chỉ tiêu về dân số, KHHGĐ trong 9 tháng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm. Nguồn kinh phí chương trình Dân số  năm 2023 được phân bổ sớm, thuận lợi cho các đơn vị triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của công tác dân số từ thành phố đến cơ sở. 

anh tin bai

Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tại quận Hải An

anh tin bai

 Đ/c Phan Huy Thục - PGĐ Sở Y tế kiểm tra Chiến dịch tại quận Lê Chân 

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2023 do Ủy ban nhân dân thành phố giao và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 2511/UBND-VX ngày 13/10/2023 chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện 
- Tăng c¬ường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2023. Tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng tới các cấp, các ngành về Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa quận, huyện tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Quan tâm đến người cao tuổi thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người chưa được khám sức khỏe, người từ 80 tuổi trở lên… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 
- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động truyền thông tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; chương trình tầm soát, sàng lọc một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể như sau: thành lập các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các thôn, tổ dân phố; đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố.
- Quan tâm bổ sung nguồn kinh phí của địa phương cho chương trình dân số, đặc biệt là chương trình khám sức khỏe cho người cao tuổi và các chương trình về nâng cao chất lượng dân số. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số tại các xã, phường, thị trấn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm chính sách dân số theo quy định.  
- Đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số năm 2023, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số, ngày Dân số Việt Nam 26/12 gắn với tổng kết công tác dân số năm 2023. Đồng thời có chính sách động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ dân số tại địa phương.
2. Các Sở, Ban, ngành thành phố - thành viên BCĐ Dân số và phát triển thành phố
- Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. 
- Phối hợp với Sở Y tế triển khai, thực hiện các nội dung chính sách theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo hệ thống ngành dọc từ thành phố đến cơ sở; giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND tại địa phương.
3. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, Trung tâm y tế các quận, huyện rà soát, tổng hợp, thẩm định hồ sơ các tập thể, cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc một số bệnh mạn bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi và lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo quy định; đẩy mạnh việc truyền thông để nâng cao nhận thức về lợi ích và tầm quan trọng của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, chương trình tầm soát trước sinh và sơ sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số.
- Tăng cường công tác truyền thông, vận động bằng những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tổ chức tốt việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ nâng cao chất lượng dân số thuận tiện, an toàn, hiệu quả  góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số và tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu Dân số-KHHGĐ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

(nguồn: Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng)

 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !