No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 38, từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 tới ngày 19 tháng 9 năm 2021
Từ ngày 06/09/2021 tới ngày 12/09/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 13/09/2021
Thứ ba
Ngày 14/09/2021
Thứ tư
Ngày 15/09/2021
Thứ năm
Ngày 16/09/2021
Thứ sáu
Ngày 17/09/2021
Thứ bảy
Ngày 18/09/2021
Chủ nhật
Ngày 19/09/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập