CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TP. HẢI PHÒNG
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và Phát triển cho Cộng tác viên dân số năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023; Hướng dẫn số 02/HD-SYT ngày 04/3/2023 của Sở Y tế về hướng dẫn thực hiện công tác Dân số năm 2023, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân số và phát triển cho hơn 500 Cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố của các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh và Cộng tác viên mới tham gia công tác dân số chưa được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dân số của quận, huyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên là các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ - Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Bác sĩ khoa Sức khỏe sinh sản - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cung cấp một số nội dung cơ bản về Dân số và Phát triển; các nội dung tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu; các biện pháp tránh thai và quản lý đối tượng kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản và chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên/thanh niên.
Kết thúc lớp tập huấn cộng tác viên dân số cơ bản nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ dân số và phát triển theo định hướng công tác dân số trong tình hình mới; cộng tác viên được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Dân số và Phát triển, kỹ năng tuyên truyền vận động về vệ sinh phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; chăm sóc SKSS/KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên/thanh niên từ đó nâng cao chất lượng công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

(Nguồn: Phòng HCTH)

 
anh tin bai

Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ làm báo cáo viên tại Chi cục Dân số - KHHGĐ

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ báo cáo viên tại quận Dương Kinh

anh tin bai

Đ/c Trịnh Thị Kim Anh Bác sĩ CKI,  Trưởng khoa SKSS Trung tâm Kiểm soát bệnh, tật thành phố báo cáo viên lớp tập huấn tổ chức tại Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

anh tin bai

  Đ/c Vũ Thị Thơi - Bác sĩ CKI, Phó trưởng khoa SKSS Trung tâm Kiểm soát bệnh, tật thành phố báo cáo viên tại quận Lê Chân

Thông tin mới nhất
Đăng nhập