Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông tin 06/07/2018 Thông tin Ngày Dân số Thế giới năm 2018
Lượt xem: 358
Tải về 0
32/KH-CCDS 26/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 488/QĐ-SYT ngày 23/4/2018 của Sở Y tế
Lượt xem: 345
Tải về 0
94/KH-SYT 20/11/2017 Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2017
Lượt xem: 333
Tải về 0
21/KH-SYT 15/03/2017 Tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2017
Lượt xem: 332
Tải về 0
53/KH-UBND 02/03/2017 Thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2025
Lượt xem: 363
Tải về 0
1696/SGD&ĐT-VP 31/10/2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 -2017
Lượt xem: 345
Tải về 0
711/KH-UBND 20/05/2016 Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Lượt xem: 332
Tải về 1
05-TT/TU 12/05/2016 Về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”
Lượt xem: 329
Tải về 0
4/CĐ-CT 09/03/2016 Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Lượt xem: 360
Tải về 0
874/UBND-TH 09/03/2016 Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 352
Tải về 0
12