No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngày 07/10/2021

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố như sau (thông tin cập nhật vào 12h00’ ngày 07/10/2021):
Thực hiện theo Công văn số 6914/UBND-VX ngày 25/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Công văn số 3063/SGTVT-QLVT ngày 26/9/2021 của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng: Từ ngày 28/9/2021, việc đưa người từ các Chốt Kiểm soát về cách ly y tế tại nhà sử dụng song song xe cứu thương đủ điều kiện và xe taxi của Công ty CP Én vàng Quốc tế. Người cách ly tự chi trả chi phí.
Thực hiện Công văn số 7068/UBND-VX ngày 29/9/2021:
Từ 0h00” ngày 01/10/2021

Điều chỉnh về cách ly y tế đối với người từ các địa phương về Hải Phòng.
Người từ các địa phương về Hải Phòng phải có kết quả xét nghiệm SARS – CoV-2 âm tính bằng phương pháp Realtime – PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu của các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép (bao gồm cả các cơ sở xét nghiệm của Hải Phòng).
(1). Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Trường hợp bất khả kháng khi về thành phố, thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi cư trú 07 ngày; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.
(2). Đối với người đến/ về từ các khu vực có dịch khác (theo bảng hướng dẫn đối với người từ các vùng  có dịch về Hải Phòng của Sở Y tế) thực hiện như sau:
- Người được công bố khỏi bệnh COVID – 19 theo quy định khi về thành phố áp dụng cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly. 
- Người có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID- 19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối: thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, tuân thủ 5K và xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.
- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID- 19 hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 nhưng chưa qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly; kết thúc thời gian cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày.
- Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, lấy mẫu 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14, nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày.
(3). Đối với những người trở về từ địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTG và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
- Người có xác nhận tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID -19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối: thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, tuân thủ 5K và tổ chức xét nghiệm vào ngày thứ 7.
- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID -19 hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 nhưng chưa qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối: thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 14.
(4). Đối với chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Hải Phòng:
- Người tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 với loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc được công bố khỏi bệnh COVID – 19 theo quy định: thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.
- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID – 19 nhưng chưa qua 14 ngày tính từ ngày mũi tiêm cuối: thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về/ đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly; kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly. 
Các nội dung không đề cập tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố.
 Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chỉ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn
Tài liệu đính kèm: CACH LY Y TE 07.10.2021 (2).docx

Thông tin mới nhất
Đăng nhập