Tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2017
Số ký hiệu văn bản 21/KH-SYT
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Trích yếu nội dung Tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân số-KHHGĐ
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm khcd-so-yt-2017.doc
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !