Về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”
Số ký hiệu văn bản 05-TT/TU
Ngày ban hành 12/05/2016
Ngày hiệu lực 12/05/2016
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”
Hình thức văn bản Thông tri
Lĩnh vực Dân số-KHHGĐ
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm thong-tri-05.doc
Văn bản mới