Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Số ký hiệu văn bản 711/KH-UBND
Ngày ban hành 20/05/2016
Ngày hiệu lực 20/05/2016
Trích yếu nội dung Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTG ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân số-KHHGĐ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Bình
Tài liệu đính kèm kh-711.ubnd.doc
Văn bản mới