Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống công tác dân số-KHHGĐ
Số ký hiệu văn bản 85/KH-SYT
Ngày ban hành 04/11/2014
Ngày hiệu lực 04/11/2014
Trích yếu nội dung Tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống công tác dân số-KHHGĐ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phạm Quang Ngọc
Tài liệu đính kèm kh-so-85.khtd-2014-2020-dskhhgd.syt.doc
Văn bản mới