chuyển giao cán bộ dân số-kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn về Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận, huyện và chuyển giao Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình quận, huyện thuộc Chi cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình về Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý
Số ký hiệu văn bản 2384/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2014
Ngày hiệu lực 03/11/2014
Trích yếu nội dung chuyển giao cán bộ dân số-kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn về Trung tâm Dân số-KHHGĐ quận, huyện và chuyển giao Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình quận, huyện thuộc Chi cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình về Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân số-KHHGĐ
Người ký duyệt Dương Anh Điền
Tài liệu đính kèm qd.2384.q-.ubnd.signed.pdf
Văn bản mới