Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
chương trình hướng dẫn sử dụng xe lăn Pro-hand

Sáng ngày 14/10/2016, tại bê%3ḅnh viê%3ḅn Phục hồi chức năng Hải Phòng, đại diê%3ḅn JICA, trung tâm Phục hồi chức năng bê%3ḅnh viê%3ḅn Bạch Mai và lãnh đạo bê%3ḅnh viê%3ḅn Phục hồi chức năng Hải Phòng thảo luâ%3ḅn đánh giá hiê%3ḅu quả chương trình tâ%3ḅp luyê%3ḅn phục hồi chức năng bằng xe đạp tâ%3ḅp Profhand. Đây là dự án hỗ trợ của JICA bằng nguồn vốn ODA Nhâ%3ḅt Bản cho các bê%3ḅnh viê%3ḅn Phục hồi chức năng nhằm nâng cao chất lượng công tác phục hồi chức năng cho người khuyết tâ%3ḅt đặc biê%3ḅt ở những bê%3ḅnh nhân suy giảm chức năng vâ%3ḅn đô%3ḅng do tổn thương thần kinh trung ương.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập