Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
V/v triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet i-Speed trên địa bàn thành phố

CV caidat_IPSpesttest.signed (1).pdf

Link: http://speedtest.vn/

Thông tin mới nhất
Đăng nhập